Do pobrania

  • Krócce pomiarowe M64x4 - rysunek techniczny z opisem przygotowania stanowiska pomiarowego.

Króciec pomiarowy M64x4

króćce pomiarowe.pdf

  • Formularz sprawozdania o masie wytworzonych opakowań.
 

OPAK_1.pdf

  • Formularz sprawozdania o masie przywiezionych z zagranicy opakowań.
 

OPAK_2.pdf

  • Formularz sprawozdania o masie wywiezionych za granicę opakowań.
 

OPAK_3.pdf

  • Sprawozdanie OŚ-OP1.
 

os-op1.pdf

  • Katalog odpadów.
 

katalog_odpadow.pdf

  • Karta przekazania odpadu.
 

Karta_Przekazania_Odpadu_KPO.pdf

 
 

Karta Przekazania Odpadów wersja 2015

 

  • Karta ewidencji odpadu.
 

Karta_Ewidencji_Odpadu_KEO.pdf

 
 

Karta Ewidencji Odpadów wersja 2015

 
 

Karta Ewidencji Odpadów Niebezpiecznych wersja 2015

 

  • Zbiorcze zestawienie danych o odpadach.
 

zbiorcze_zest_danych_o_wytw_odpadach.doc

Karta informacyjnaPozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrzaRaport Oddziaływania na Środowisko