Oferta

 

Przygotujemy kompletną dokumentację do wniosku o:

 • pozwolenie zintegrowane
 • pozwolenie wodnoprawne
 • pozwolenie na wytwarzanie odpadów
 • zezwolenie na zbieranie, transport czy przetwarzanie odpadów
 • pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
 • zgłoszenie instalacji

Zapewnimy pomoc w regulacji stanu formalno-prawnego w zakresie ochrony środowiska:

 • uzyskanie niezbędnych pozwoleń
 • naliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (w tym opłaty 5 lat wstecz)
 • uregulowanie spraw związanych z odpadami (prowadzenie ewidencji itp.)

Wykonamy dla Państwa:

 • audyt środowiskowy
 • pomiary emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do atmosfery
 • opracowanie karty informacyjnej przedsiębiorstwa i/lub raportu oddziaływania na środowisko

Polecamy:

 • zarządzanie ochroną środowiska – usługę, w ramach której mieści się kompleksowa obsługa w zakresie prowadzenia spraw dotyczących ochrony naturalnego otoczenia oraz oceny oddziaływania na środowisko, w tym prowadzenie ewidencji oraz sprawozdawczości
 • nasz serwis internetowy, który umożliwia upoważnionym osobom stały zdalny dostęp do wszystkich dokumentów, opracowań oraz danych, które dla nich prowadzimy i stale uaktualniamy
Karta informacyjnaPozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrzaRaport Oddziaływania na Środowisko