Dz.U. 2020 poz. 771

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 28 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu działania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Data obowiązywania: 2020-04-29

Dz.U. 2020 poz. 771