Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

Jest to decyzja administracyjna, do której posiadania jest zobowiązany każdy przedsiębiorca prowadzący instalację, z której w sposób zorganizowany emitowane są zanieczyszczenia do powietrza atmosferycznego.

Spełnienie poniższych warunków powoduje, iż decyzja ta będzie wymagana:

  1. występuje emisja zorganizowana – oznacza to że zanieczyszczenia odprowadzane są poprzez odciągi miejscowe, przy wykorzystaniu wentylacji mechanicznej,
  2. występują zanieczyszczenia, dla których zostały określone poziomy dopuszczalne lub wartości odniesienia,
  3. instalacja nie jest wymieniona w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 roku w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz.U.2010.130.881).

W przypadku gdyby instalacja została wymieniona w ww. rozporządzeniu należy sprawdzić czy nie podlega ona obowiązkowemu zgłoszeniu instalacji. Instalacje wymagające zgłoszenia wymienione są w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U.2010.130.880).

Jak uzyskać pozwolenie lub dokonać zgłoszenia

Pozwolenie w formie decyzji administracyjnej wydaje odpowiedni organ ochrony środowiska – w zależności od rodzaju instalacji, skali prowadzonej działalności oraz jej położenia – może to być Starosta, Marszałek, Prezydent Miasta lub Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Podobnie jak pozwolenie – zgłoszenie instalacji dokonuje się do tych samych organów ochrony środowiska. Pozwolenie jest wydawane zwykle na 10 lat natomiast zgłoszenie jest bezterminowe.

 

Gdyby chcieli Państwo wykonać wniosek do wydania pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (dawniej zwanym operatem ochrony powietrza lub atmosfery) lub wykonać dokumentację w celu zgłoszenia instalacji niewymagającej uzyskiwania pozwolenia, gorąco zachęcam do kontaktu z nami.

 

Nazwa wniosek może wprowadzać w błąd, sugerując łatwość jego wykonania poprzez np. wypełnienie standardowego formularza. W rzeczywistości zasadniczą częścią takiego opracowania jest dosyć skomplikowana dokumentacja, zawierająca m.in. obliczenia modelowania rozprzestrzeniania zanieczyszczeń, do których potrzebne jest profesjonalne oprogramowanie. Polecamy się do pomocy przy wykonaniu takiego dokumentu.

 

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania, wskażemy możliwości, które pozwolą na zgodne z prawem uregulowanie powyższych obowiązków w sposób optymalny i korzystny (np. poprzez ograniczenie obowiązków pomiarowych i osiągnięcie w ten sposób korzyści finansowych).

 

W wykonywaniu takich dokumentacji mamy ponad 25 letnie doświadczenie. Proponujemy zapoznanie się z listą naszych klientów i przekonanie się, iż współpraca z nami się opłaca.